Evaluare clinică Autism

Evaluare clinică AUTISM

Ce evaluăm?

Tulburări pervazive de dezvoltare caracterizate prin deficite prezente în aria de socializare, comunicare şi prezenţa a numeroase comportamente stereotipe şi ritualice asociate cu Tulburări de integrare senzorială.

Cum evaluăm?

Când evaluăm persoanele cu TSA, în scopul de a face un psihodiagnostic sau dezvoltarea unui plan de intervenţie educaţional pentru acea persoană, este esenţial să folosim instrumente de evaluare care să fie fiabile, validate ştiinţific şi standardizate.

Un test valabil este acela care evaluează de fapt ceea ce se pretinde a se evalua.

Acest lucru este foarte important atât din perspectiva evaluatorilor cât şi al celor care solicită evaluarea, respectiv părinţi, persoane.

Evaluarea are la baza atât metodele directe – Observaţia cât şi Metode indirecte reprezentate de administrarea unor teste standardizate, la care vor răspunde părinţii sau persoanele de referinţă.

Instrumentele utilizate evaluează abilităţile individuale, precum şi comportamentele problema.

Evaluarea iniţială în cazul existenţei unui diagnostic medical are drept scop stabilirea nivelului de dezvoltare şi al abilităţilor prezente în repertoriul copilului în vederea stabilirii planului de intervenţie personalizat.

Planul de intervenţie personalizat cuprinde obiective reprezentate de comportamente observabile şi măsurabile care urmează să fie predate, precum şi criteriile de masterare ale acestora.

Evaluarea de etapă utilizează acelaşi instrumente folosite la evaluarea iniţială în vederea comparării datelor obţinute la fiecare evaluare.

METODOLOGIA

1. Interviul clinic structurat de dezvoltare BASC -2 (chestionar / părinţi)

2. Inventarul PDDBI, Ira L.Cohen, PhD, and Vicki Sudhalter, PhD vârste 2 – 12, 5ani, părinte, profesor (educator), scoruri în concordanţă cu diagnosticul pentru:

  • abilităţi de comunicare socială (de exemplu, joacă, social , contactul vizual, atenţie împărtăşită, competenţele lingvistice şi de conversaţie),
  • comportamente problematice care pot să apară în autism dar şi în alte tulburări (de exemplu, anxietate, agresivitate, hiperactivitate, probleme de dormit),
  • se va contura un profil comportamental care ne oferă informaţii cu privire la competenţele existente şi la cele care trebuie dezvoltate (punctele forte şi punctele slabe) – timp scorare 30-40 minute. Instrument de tip B

3. SCQ – Chestionar de comunicare socială, Şir.Michael Rutter,M.D, FRS Catherine Lord, Ph.D (chestionar părinţi), măsoară comportamente specifice în arii precum:

  • Interacţiunea socială,
  • Comunicare,
  • Comportamente

şi oferă un indicator rezonabil al severităţii simptomelor. Instrument tip B

4. Scala de evaluare a autismului în copilărie CARS – ediţia 2, Eric Shopler Ph.D, Robert J. Reichier, Barbara Rochen Renner ( vârstă 2 ani – 15,9 ( Masibov at all – studii 1989), măsoară 15 arii care definesc criteriile de încadrare în autism şi măsoară nivele de la lipsa autism, moderat şi sever afectat. CARS este un instrument clinic de screening de evalaure.

5. Evaluarea comportamentului verbal VB-MAPP, Mark L. Sundberg, Ph.D., BCBA, evaluează abilităţile de comunicare din perspectiva operatorilor verbali.
Vârste cuprinse între 0 – 18 luni, 18 – 30 luni, 30 – 48 luni la care se raportează instrumentul de evaluare şi cuprinde 170 repere de învăţare şi lingvistice, evaluarea barierelor de învăţare, a tranziţiilor şi măsoară 18 domenii ceea ce conduce la monitorizarea progresului şi constituirea unui plan de intervenţie. Rezultatele VB-MAPP vor conduce la implementarea unui plan de intervenţie pentru dezvoltarea unui limbaj corespunzător, competenţe sociale şi abilităţi de învăţare.

6. PEP – 3 Profilul psihoeducational, Evaluarea individualizată psihoeducationala TEACCH a copiilor cu Tulburare din Spectrul Autist, Eric Shloper, Margaret D. Lasing, Robert R. Reichler, Lee M. Marcus.
Evaluare directă se realizează de către specialist şi pune în evidenţă răspunsurile la cei 179 itemi (promovat, emergent, nu promovează) şi heteroevaluarea (părinte) şi măsoară nivelul actual de dezvoltare, categorii de diagnostic, problemele comportamentale, abilităţi de autoîngrijire şi comportamente adaptative. Evaluarea punctelor tari şi slabe conduc la comfirmarea diagnosticului, construirea IEP şi stabilirea nivelului de dezvoltare/adaptare raportat la vârstă cronologică a copilului.
Vârstă 2 -7 ani. Instrument de tip B.

7. Evaluarea se finalizează prin coroborarea datelor şi întocmirea Raportului de psihodiagnostic, IEP şi consilierea familiei.

8. Durata: 20 ore ( în mediul structurat şi nestructurat – mediul natural)

9. Programare (datele de contact)

Distribuie: