CURS PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI

MANAGEMENTUL FURIEI
curs pentru copii și adolescenți

Programul următor se adresează copiilor care experimentează dificultăţi în managementul comportamentelor în cadrul unor contexte şcolare diferite. El are drept scop principal managerierea propriilor comportamente, dezvoltarea unor emoţii pozitive şi dezvoltarea abilităţilor de a evita situaţiile conflictuale. El are la bază credinţa că elevii pot realiza schimbarea în urma căreia este posibilă rezolvarea dificultăţilor şi obţinerea unor rezultate pozitive.

OBIECTIVELE CURSULUI

 1. Să încurajeze elevii să îşi dezvolte conştientizarea propriilor emoţii.
 2. Să abiliteze elevii să devină reflexivi raportat la propriile comportamente şi la consecinţele acestora
 3. Să abiliteze elevii să eticheteze propriile emoţii şi să ştie dacă acestea le afectează sau nu muncă.
 4. Să abiliteze elevii să îşi dezvolte în viitor un insight personal.
 5. Să dezvolte la elevi stimă de sine şi încrederea în sine
 6. Să abiliteze elevii să accepte şi să utilizeze în mod constructiv critică şi feedback-ul.
 7. Să încurajeze elevii să îşi dezvolte strategii proprii de management comportamental şi autocontrol.
 8. Să încurajeze elevii să îşi dezvolte empatia şi autenticitatea
 9. Să abiliteze elevii să îşi dezvolte flexibilitatea pentru a putea face faţă într-un mod mai eficient schimbărilor şi modalităţilor de a face anumite lucruri.
 10. Să ajute elevii să îşi dezvolte Locusul controlului intern, pentru a îi încuraja să deţină controlul asupra propriilor acţiuni.
 11. Să încurajeze elevii să îşi dezvolte o atitudine pozitivă, rezilienţa şi automotivarea.
 12. Să încurajeze elevii să înveţe şi să folosească alternative la agresivitatea fizică sau verbală şi să îşi exprime emoţiile într-un mod pozitiv şi asertiv.
 13. Să încurajeze părinţii şi personalul din şcoli să adopte o abordare consecvenţă raportată la dezvoltarea la elevi a stimei de sine, abilităţilor sociale şi exprimare a emoţiilor.
 14. Să promoveze dezvoltarea unui parteneriat şcoală – familie pentru a asigura o abordare consecvenţă.
 15. Să încurajeze personalul din şcoli să îşi modifice politicile de abordare a comportamentelor elevilor raportându-se la nevoile emoţionale,, sociale şi comportamentale ale acestora.
 16. Să promoveze un climat pozitiv în care noţiunea de schimbare să devină o realitate zilnică.

II. STRUCTURA PROGRAMULUI

Programul va fi structurat în 10 sesiuni după cum urmează:

Completarea unei fişe de evaluare pre-curs raportat la abilităţile care se doresc masterate în urmă cursului .

SESIUNEA I: Introducere

 • Stabilirea regulilor de grup
 • Introducerea ciclului de agresivitate ( adaptat după Breakwell,1997)
 • Focusarea pe strategiile curente
 • Introducerea agendei cu sentimente.

SESIUNEA II: Furia pe şosea

 • Întrebări pentru reflecţie pe baza unui articol care descrie un incident legat de arestarea unei persoane după un incident de agresivitate produs pe şosea.
 • Prezentarea unui model de furie plecând de la Modelul artificiilor al lui Navaco

SESIUNEA III: Exmatricularea

 • Întrebări pentru reflecţie pe baza unui articol legat de exmatricularea unui copil care a agresat la şcoală un alt copil.
 • Identificarea trigger-ilor, gândurilor şi emoţiilor
 • Utilizarea modelului semaforului pentru rezolvarea problemelor.

SESIUNEA IV: Lupta de la supermarket

 • Întrebări pentru reflecţie pe baza unui articol care descrie cum o mama şi-a pierdut controlul stand la rând la supermarket.
 • Identificarea semnelor timpurii
 • Strategii pentru eliberarea presiunii şi crearea de noi scenarii.

SESIUNEA V: Un incident rasist

 • Întrebări pentru reflecţie pe baza unui articol care descrie cum o femeie este abuzată racial în staţia de autobuz.
 • Strategii de time out

SESIUNEA VI: Fault la picior

 • Întrebări pentru reflecţie pe baza unui articol care care descrie cum un fotbalist a fost trimis de pe teren în urmă unui fault provocat unui alt fotbalist.
 • Utilizarea mesajului de tipul “Eu….”
 • Vorbim prin prezentarea de probleme
 • Utilizarea unei fişe de rezolvare de probleme

SESIUNEA VII:Lovim pentru a ne amuză

 • Întrebări pentru reflecţie pe baza unui articol ce descrie un incident de agresivitate pentru amuzament petrecut într-o şcoală.
 • Autoreflectie asupra trigger-ilor proprii
 • Utilizarea cutiei pentru bullying şi identificarea unor strategii

SESIUNEA VIII: Pobleme de proprietate

 • Întrebări pentru reflecţie pe baza unui articol care descrie arestarea unui bărbat pentru că şi-a protejat proprietatea
 • Verificarea propriilor abilităţi utilizate în cazul unor emoţii puternice
 • Introducerea scalei de tensiuni sociale

SESIUNEA IX: Lupta de stradă

 • Întrebări pentru reflecţie pe baza unui articol care descrie cum un bărbat îl loveşte pe un vecin cicălitor într-o încăierare pe stradă.
 • Fişe de informaţii referitor la managementul furiei şi al stresului.
 • Identificarea de modalităţi de a-ţi păstra siguranţă.
 • Introducerea unui scenariu de relaxare

SESIUNEA X: Sumarizarea sesiunilor şi evaluare

 • Completarea unui liste de observaţie post curs de către personal
 • Stabilirea unor obiective pe viitor
 • Ceremonia de înmânare a diplomelor.

III. METODE

Structura unei sesiuni:

1. Introducere: Facilitatorul prezintă pe tablă obiectivul sesiunii
2. Activităţi de warm up având drept scop inducerea unei stări de relaxare
3. Agenda cu sentimente-revizuirea săptămânii care a trecut pentru fiecare participant pe baza fişei completate
4. Citirea articolului 
5. Fişa cu întrebări pentru reflecţie şi discuţii pe baza lui.
6. Prezentarea de fişe şi strategii pentru rezolvarea problemelor

Înscrieri la telefon 0745.480.458 sau pantaziiulia@yahoo.com

Distribuie: